Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu

Niniejszym informuję, że od 25 maja 2018 r. zostaje wprowadzony monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych. Monitoring będzie obejmował wizję. Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.