Wsparcie z UE

Firma EP Projekt realizuje projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Projekt pt. ” Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „EP Projekt” , w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0125/20-00

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 109 295,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 109 295,37 zł


Koncepcja, projekt, realizacja

Firma EP Projekt specjalizuje się w wyposażeniu i projektowaniu sklepów na terenie całej Polski. Oferowane przez nas wyposażenie sklepów to między innymi regały i lady chłodnicze, regały metalowe, lady cukiernicze, boksy kasowe, regały cukiernicze, alkoholowe, warzywne, akcesoria oraz meble sklepowe. Wszystko to w wyjątkowo atrakcyjnych cenach oraz z zapewnieniem kompleksowej i profesjonalnej obsługi.

  • Wykonujemy pomiary u klienta
  • Tworzymy projekt i wizualizację 3D
  • Wykonujemy kompletne usługi zgodnie z przyjętym projektem
  • Zapewniamy dojazd na terenie całej Polski
  • Wykonujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne